ייצור, תהליך הייצור והיצרנים הישראלים
 
מהו ייצור?
 
המשמעות של ייצור היא הפקת מוצר על ידי תהליך מסוים. איכות הייצור נגזרת מאיכות חומרי הגלם, איכות כוח האדם ואיכות אמצעי הייצור. ישראל כמדינה מוטת ייצוא טיפחה לאורך השנים את הייצור ויצרה תעשייה מתקדמת. היצרנים הישראלים ידועים כחדשניים ובעולם ישנה הערכה רבה לייצור הישראלי.
 
תהליך ייצור
 
תהליך ייצור הינו שונה מענף לענף אך ישנם כמה כללים בסיסיים שחשוב להקפיד עליהם. לכל תהליך ייצור חשוב למנות מנהל ייצור. מנהל הייצור ממנה עובדי ייצור ומפקח מלמעלה על העבודה. תפקידו של מנהל הייצור הינו לסנכרן בין כל הגורמים בשרשרת תהליך הייצור. מנהל הייצור מופקד על עמידה בלוחות זמנים, איכות הייצור ותפקוד עובדי הייצור.
ישנם מפעלי ייצור אשר מספקים שירותי אאוטסורסינג ליצרנים קטנים אשר אין באפשרותם להקים מפעל ייצור בעצמם.
יצרנים גדולים בתחום התעשייתי כותבים הוראות יצרן או ספר יצרן לכל מוצר ומוצר. ספר יצרן מספק את כל המידע הרלוונטי ללקוח ומהווה את המסמך המסכם של תהליך ייצור המוצר. אחד החלקים החשובים ביתור בספר יצרן הוא נתוני יצרן שמשמשים מאין תעודת זהות של המוצר.
 
יצרנים בישראל ויצרנים בעולם, איך למצוא?
 
ישנן דרכים רבות לבצע איתור יצרנים בישראל או איתור יצרנים בעולם. ניתן לעשות זאת באמצעות גופים שמספקים מאגרי מידע או באמצעות רשת האינטרנט.
 
איתור יצרנים ישראלים יכול להיעשות על יד פנייה לאחד הגופים שמאגדים יצרנים כדוגמת התאחדות התעשיינים או באמצעות אתרי האינטרנט השונים שמספקים רשימת יצרנים עדכנית.
רצוי לבצע איתור יצרנים בארץ באמצעות רשת האינטרנט בשתי הדרכים הבאות:
א.