יצוא ישראלי- תהליכים ונתונים חשובים

 
מהו תהליך היצוא והיכן ניתן למצוא רשימת יצואנים ?
 
יצוא הינו מעבר של סחורות או שירותים ממדינה אחת למדינה אחרת בדרכי הסחר הבינלאומי המקובלות.
היצוא הוא חלק מרכזי בתהליך הסחר הבינלאומי ומהווה מרכיב מרכזי בצמיחה של מדינות מוטות יצוא.
במקרים של יצוא בכמויות מסחריות נדרשת עמידה בתקנות של רשויות המכס במדינת היצוא ובמדינת היבוא.סביר להניח שיצוא של כמויות קטנות לא יעוכב במכס אך ישנה חשיבות לעמוד בחוקיות היצוא.
יצוא עקיף הינו חלק מתהליך היצוא במקרה שבו היצואן מייצא דרך יצואן אחר. לדוגמא: כשמגדל תוצרת חקלאית בערבה מבצע יצוא חקלאי בעזרת חברת יצוא כאגרקסקו הוא מבצע יצוא עקיף.
רשימת יצואנים ניתן למצוא במאגרי מידע ובאתרי מסחר כדוגמת IsraelWTC.com.
 
מרכיבי תהליך היצוא:
 
מונחי הסחר הידועים כIncoterms-: מונחים אלו פותחו ע"י לשכת המסחר הבינלאומיתICC)). מונחי סחר אלו נמצאים בשימוש כבר מעל 60 שנה. מונחים אלו מגדירים את האחריות והעלויות שבעסקה בין יצואן ליבואן. עסקת מכר בסחר בינלאומי בין יבואן ליצואן מורכבת ממספר חוזים נפרדים: חוזה המכר, חוזה הביטוח, חוזה ההובלה וחוזה התשלום.
 
שיטות התשלום: שיטות התשלום השונות בסחר בינלאומי כוללות יתרונות וחסרונות ליבואנים וליצואנים. ישנן ארבע שיטות תשלום מרכזיות: תשלום מראש, חשבון פתוח, אשראי דוקומנטרי ודוקומנטים לגבייה. ישנה חשיבות רבה להכרת השיטות ויתרונותיהן ליצואן.
 
מסמכים בסחר בינלאומי- קיימים מספר מסמכים מרכזיים שחיוניים לביצוע תהליך היצוא:
רשימון או רשומון יצוא- זהו המסמך החשוב ביותר הכולל את הפרטים העיקריים בשאר מסמכי היצוא. זהו המסמך שמהווה עדות לביצוע היצוא על ידי היצואן ואישור הרשויות שהיצוא אכן בוצע על פי הנהלים. יש המכנים מסמך זה כרישיון יצוא.
תעודת מקור(Certificate of Origin)- תעודה שמאשרת שמקור הסחורה הינו מדינת היצוא. הגופים שמנפיקים תעודה זו הינם מכון היצוא ולשכת המסחר.
שטר מטען- ישנם שני סוגים של שטרי מטען. שטר המטען הימי שמהווה קבלה עבור הסחורה שהוטענה באונייה ושטר מטען אווירי שמהווה בעיקר אישור משלוח. שטר המטען האווירי אינו מסמך סחיר ולכן אי אפשר להעביר בעלות על הסחורה , זאת בניגוד לשטר המטען הימי.
 
הובלה בינלאומית- זהו מרכיב חשוב ביותר בתהליך היצוא וכולל את כל השחקנים: היבואן או חברת היבוא, היצואן או חברת היצוא, עמיל המכס וכמובן חברת השילוח הבינלאומית. על היצואן להכיר את האפשרויות ולהתקשר עם חברת שילוח מתאימה ועמיל מכס מתאים.
 
ביטוח יצוא- ישנם שלושה סוגי ביטוח יצוא ימי עיקריים שחשוב להכיר אותם. ביטוחים מסוג A ,B או C. ביטוח יצוא מסוג A הינו המקיף ביותר ולאחריו  Bו-C.
 
מה דרוש על מנת להיות יצואן מאושר ויצואן מוסמך?
 
על מנת להיות יצואן מאושר עליך לעמוד בתנאים שנקבעו על ידי מינהל המכס של המדינה המייצאת. לאחר קבלת מעמד זה תוכל להצהיר על גבי החשבונית הצהרה בלתי מוגבלת על הסחורות המיוצאות שצריכות לעמוד בתקנים של מדינת היצוא.
על מנת להיות יצואן מוסמך עליך לקבל אישור מרשויות המכס של המדינה המייצאת להנפיק חשבון הצהרה. הסחורות חייבות לעמוד בכללי המקור שנקבעו.
לאחר היותך יצואן מאושר או יצואן מוסמך ישמש מספר העוסק במקרה של עוסק מורשה או מספר החברה במקרה של חברת יצוא כמספר היצואן שלך. מספר היצואן הינו המספר של היצואן במכולה.
 
יצוא ישראל:
 
ישראל מעודדת את היצוא מישראל באמצעות הטבות מיוחדות ליצואנים בישראל אם זה בהלוואות ואם זה במס. זאת נוכח העובדה שישראל הנה מדינה שהתוצר שלה תלוי רבות במסחר הבינלאומי והיצוא מישראל מהווה קרוב למחצית מסחר החוץ הכולל. מקורו של קרוב ל-90% מהתוצר הוא בסחר החוץ. היסטורית, נפח היבוא לישראל היה גדול מנפח היצוא וזוהי סיבה נוספת לעידוד היצוא ע"י הממשלה. יצוא ישראלי מוערך בחלקים רבים בעולם, בעיקר בתחום ההי-טק.

 

הסקטורים המובילים של ישראל מבחינת יצוא סחורות ושירותים:
 
יצוא שירותים- כ-30% מהיצוא של ישראל הנו יצוא שירותים.
יצוא הי טק(מוצרים ושירותים)- יצוא הי טק מהווה מרכיב עיקרי ביצוא ומהווה את מנוע הצמיחה של היצוא הישראלי.
יצוא יהלומים- הסתכם ב-15.2 מיליארד דולר.
יצוא כימיקלים- יצוא כימיקלים הסתכם ב-13.5 מיליארד דולר.
יצוא בטחוני- היצוא הביטחוני היה בהיקף של 6.75 מיליארד דולר והוא מהווה כ-10% מהיצוא הביטחוני העולמי.
יצוא מזון ויצוא תוצרת חקלאית- בין המובילים בתחומים אלו: יצוא פרי הדר, יצוא שמן זית, יצוא תבלינים, יצוא פרחים, יצוא פירות ויצוא ירקות. יצוא חקלאי הסתכם ב-1.3 מיליארד דולר.